Chính sách mới

Khách hàng được hoàn tiền nếu chuyến bay bị trễ 5 tiếng

Khách hàng được hoàn tiền nếu chuyến bay bị trễ 5 tiếng

 •   12/07/2023 04:23:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Đó là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 19/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng không.
Những trường hợp không được vay vốn ngân hàng

Những trường hợp không được vay vốn ngân hàng

 •   29/08/2023 04:16:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 06/2023/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN, trong đó có quy định về “Những nhu cầu vốn không được cho vay ngân hàng” với 10 trường hợp cụ thể, áp dụng từ ngày 01/9/2023. Đồng thời ngày 23/8/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 10/2023/TT-NHNN với nội dung ngưng hiệu lực thi hành của một số trường hợp không được vay vốn ngân hàng cho đến ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật mới.
Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh

 •   12/01/2023 02:59:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/01/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2022-2023.
Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   22/02/2023 02:50:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 14/2023/QĐ-UBND ngày 27/2/2023 quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh

Công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh

 •   30/05/2023 03:44:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/05/2023, UBND tỉnh Bình Phước đã ký Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc Công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

 •   04/05/2023 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025

Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025

 •   30/06/2023 03:28:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 30/3023/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025

Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025

 •   25/07/2023 02:07:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/7/2023 HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND quy định một số nội dung, mức hỗ trợ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, hoạt động báo in, báo điện tử

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, hoạt động báo in, báo điện tử

 •   12/07/2023 02:02:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/7/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Quy định chế độ hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện ma túy

Quy định chế độ hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện ma túy

 •   18/07/2023 01:56:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   19/07/2023 01:10:00 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/72023, HĐNĐ tỉnh Bình Phước thông qua Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐND về việc quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Ban hành đơn giá dịch vụ lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Ban hành đơn giá dịch vụ lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

 •   08/08/2023 12:58:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Phước vừa ban hành Quyết định Quy phạm pháp luật số 35/2023/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá dịch vụ lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh

 •   24/10/2023 12:38:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/10/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1626/QĐ-UBND ban hành quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023, trong đó quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo nghề dưới 03 tháng cho 26 ngành, nghề

Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo nghề dưới 03 tháng cho 26 ngành, nghề

 •   25/10/2023 12:30:00 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/10/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo nghề dưới 03 tháng cho 26 ngành, nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Tăng giá bán lẻ điện từ 09/11/2023

Tăng giá bán lẻ điện từ 09/11/2023

 •   08/11/2023 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Bộ Công Thương đã có Quyết định 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 quy định về giá bán điện.
Sẽ có tổng đài quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

Sẽ có tổng đài quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

 •   07/11/2023 10:18:00 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Đây là nội dung được nêu tại Nghị định 76/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
Công chức xã nào bị tinh giản biên chế

Công chức xã nào bị tinh giản biên chế

 •   14/06/2023 11:07:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023

Giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023

 •   09/10/2023 09:52:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.
Người chấp hành xong án phạt tù được vay 100 triệu để kinh doanh

Người chấp hành xong án phạt tù được vay 100 triệu để kinh doanh

 •   30/08/2023 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, có hiệu lực từ ngày 10/10/2023.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây